works /

utgp01

utgp02-thumb-480x237

utgp03-thumb-480x239

utgp04-thumb-480x235

utgp05-thumb-480x234

website / utgp 2012 / t-shirt design competition

creative director : tomohiro kaji (uniqlo creative)
art direction : tomohiro kaji (uniqlo creative), jun'ichi saito (archetyp)
produce : takuro miyoshi (kayac)
direction : takuro miyoshi (kayac), ayako ooi (kayac)
direction, technical direction, flash development : shuhei kamiya (archetyp)
html coding, design : shogo tabuchi (archetyp)
sound : chikao maruyama
catch copy : mitsuhiro kamio
program : masanori nagamura (kayac)
program : masashi watanabe (kayac)
qa : muga tairaku (kayac)
project management : masaji kinoshita (shirofuchi Inc.)